AIPK TRGOVINA d.o.o.

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080110963
Kapital i rezerve 2.366.336,59€
Temeljni kapital 1.135.682,53€
OIB: 39827887546

Uprava:
Zoran Marinović, direktor;
Stjepan Marinović, prokurist

Adresa:
Samoborska cesta 134
10090 Zagreb, Hrvatska

Centrala:
Tel. +385 (0) 1 3441-002
Email: aipk@aipk.hr

Komercijala:
Danijel Čepek
Mob. +385 (0) 98 429 393
Email: danijel.cepek@aipk.hr

Nabava:
Stjepan Marinović
Mob. +385 (0) 98 590 372
Email: stipe.marinovic@aipk.hr

Industrijske sirovine:
Branimir Elek
Mob. +385 (0) 91 2541 465
Email: branimir.elek@aipk.hr

Računovodstvo:
Branka Markovinovic
Mob. +385 (0) 99 5346 813
Email: brankamarkovinovic@aipk.hr

Danijela Punoševac
Mob. +385 (0) 99 5346 813
Email: danijela@aipk.hr

Usluge najma i logistike:
Stjepan Marinović
Mob. +385 (0) 98 590 372
Email: stipe.marinovic@aipk.hr

Zoran Marinović
Tel. +385 (0) 1 3441 002
Email: zoran.marinovic@aipk.hr